Školní jídelna ZŠ Brigádníků
Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice, 100 00
Bankovní spojeni: 5021041445 / 5500
Vedoucí jídelny: Alena Nekolová
Tel.: 774 450 021,274 772 917, email: brigadniku@sjp10.cz

Školní stravování, informace a doporučení k provozu školní jídelny platné od 1.9.2021

Vážení strávníci vítáme vás ve školním roce 2021/2022 a postupujeme vám na základě mimořádných opatření MŠMT informace o pravidlech spojených s pohybem strávníků v prostorách školní jídelny takto:
  • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci, nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou také v izolaci nebo karanténě
  • Do prostoru školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba
  • Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty
  • Každá osoba je povinna při vstupu použít desinfekci a před konzumací jídla si důkladně umýt ruce
  • Nebude umožněn samoobslužný výdej (příbory, salátový bar, nápoje, polévky), výdej bude zajištěn zaměstnanci jídelny způsobem, který respektuje platná hygienická opatření a nařízení
  • Dodržovat stanovené rozestupy a vyhrazená místa ke stravování (pravidla stanoví provozovatel dle pokynů a možností konkrétní provozovny)


Provozovatel jídelny se zavazuje dodržovat a kontrolovat všechna opatření a nařízení v souvislostí s onemocněním COVID-19, jako jsou zejména pravidelná desinfekce stolů a židlí po ukončení stravování, pravidelné větrání prostoru školní jídelny, dodržení rozestupů a oddělení jednotlivých skupin strávníků.

Přes všechna tato vyjmenovaná opatření se budeme snažit i nadále o výrobu 2 druhů jídel dle možností, může se však stát, že z důvodu nenadálých mimořádných okolností budeme nuceni omezit výrobu a uvařit pouze jeden druh jídla.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto mimořádných opatření a přejeme vám úspěšný školní rok.
Jméno:
Heslo:
 
V případě zapomenutí hesla, kontaktujte vedoucí jídelny.
- Objednávat stravu
- Zobrazit přehled odebraných pokrmů
- Zobrazit vyúčtování
- Zobrazit stav konta strávníka    Po přihlášení do osobního profilu strávníka můžete:
- Zkontrolovat/změnit osobní údaje
- Zadat infromace o alergenech, na které je strávník citlivý
V případě technických problémů, použijte mail: servis@laftrade.cz