Školní jídelna ZŠ Brigádníků
Brigádníků 14/510, Praha 10, 100 00
Bankovní spojeni: 5021041445 / 5500
Vedoucí jídelny: Alena Nekolová
Tel.: 774 450 021, email: brigadniku@sjp10.cz

Vážení strávníci, milí rodiče,

Vzhledem k zavedení rotační prezenční výuky pro žáky 1.stupně,dojde od data 12.4.2021,vždy k automatickému přihlášení žáků PREZENČNÍ výuky. Pokud o oběd nemáte zájem,žádáme Vás,abyste si ho včas odhlásili.Pro tyto žáky bude umožněn výdej v jídelně od 11.30 hod do 13.00 hod. V jídelně dodržujte aktuální protiepidemická opatření.
Žáci 1.a 2. stupně,u kterých probíhá DISTANČNÍ výuka,budou mít oběd přihlášený,popř.odhlášený beze změny.

Výdej oběda je možno odebrat u výdejního okénka u hlavního vchodu budovy školy, v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Pro strávníky umožňujeme výdej stravy do vlastních jídlonosičů.

Doporučení pro výdej stravy do vlastních jídlonosičů a zachování bezpečnosti pokrmu:
  • Nádoby vhodné pro potraviny
  • Nádoby vždy čistě vymyté pro zabránění kontaminace (doporučujeme teplotu pro umytí 70 stupňů)
  • Nádoby dobře těsnící
  • Nádoby určené pro přechovávání teplých pokrmů
  • Pokud nemůžete dodržet výše uvedené doporučení může vám být pokrm vydán v jednorázových menu boxech jako doposud.


Upozornění: strava v menu boxu/vlastním jídlonosiči, je určena k okamžité spotřebě, neskladujte. Případnou reklamaci stravy je nutné uplatnit ihned, později na ni nelze brát zřetel. Při výdeji obědů dodržujte veškerá protiepidemická opatření. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás.
V případě dotazu kontaktujte vedoucí školní jídelny: Alena Nekolová telefon: 774450033
Jméno:
Heslo:
 
V případě zapomenutí hesla, kontaktujte vedoucí jídelny.
- Objednávat stravu
- Zobrazit přehled odebraných pokrmů
- Zobrazit vyúčtování
- Zobrazit stav konta strávníka    Po přihlášení do osobního profilu strávníka můžete:
- Zkontrolovat/změnit osobní údaje
- Zadat infromace o alergenech, na které je strávník citlivý
V případě technických problémů, použijte mail: servis@laftrade.cz